JM TV

შანტალ ბოდრონი, მებაღეების მბრძანებელი


პარიგორდის შატო დე ვერინაკში, შანტალ ბოდრონი გვიხსნის თავის ბაღს დორდონზე. გასეირნება და წვეულების ბაღი