ინფორმაცია

Hortensia julisa: რჩევა მისი შემქმნელისგან


ჟან-პოლ დავასი წარმოგიდგენთ მის ერთ-ერთ შემოქმედებასჰორტენზია ჯულიზა, ჰორტენზია მაკროფილია. კულტურისა და შენარჩუნების შესახებ რჩევა, ნიადაგისა და ექსპოზიციის ზომა, პერიოდი და შეცდომები, რომლებიც არ უნდა დაუშვათ, აქ მოცემულია ექსპერტის რჩევა